Aktualności

Aktualności

MARATON CZYTANIA WYSPIAŃSKIEGO

16 GRUDNIA, godz.: 18:30, ul. Fredry 10, Collegium Maius UAM, Sala Teatralna

 

Chcesz czytać z nami? Wybierz jeden wiersz lub fragment ulubionego utworu artysty i zgłoś chęć udziału do 28 listopada 2022, pisząc na adres: findesiecliscixix@gmail.com

Czekamy na Ciebie!

Zapraszają: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UAM, Koło Naukowe Cykliści&Findesiecliści [w wydarzeniu będzie można wziąć udział zdalnie].

Koło Naukowe Cykliści i Findesiecliści zaprasza na spotkanie
SAMOTNICA – DWA ŻYCIA MARII DULĘBIANKI

Kiedy? 24 listopada 2022, godzina: 20:35

 

PLATFORMA MT

Porozmawiamy o książce Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej (Warszawa 2022). Wprowadzenie: Aleksandra Sikorska-Krystek.

Do zobaczenia!

Koło Naukowe Cykliści i Findesiecliści zaprasza na spotkanie WYSPIAŃSKI POETA

Kiedy? 10 listopada 2022, godzina: 17:00 Collegium Maius, p. 348

 

Wskazówki lekturowe

S. Wyspiański, [inc. „I ciągle widzę ich twarze”], [inc. „Czy Panu w oczy śmierć zajrzała”], [inc. „Niech nikt nad grobem mi nie płacze”], [inc. „U stóp Wawelu miał ojciec pracownię”], [inc. „Pociecho moja ty, książeczko”], + utwory wybrane przez uczestników spotkania, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 11, Rapsody, Hymn, Wiersze, red. L. Płoszewski, Kraków 1961; S. Brzozowski, Stanisław Wyspiański jako poeta. Szkic krytyczny, Warszawa 1903 (rozdział 1) – książka dostępna online.

KOŁO NAUKOWE CYKLILŚCI & FINDESIECLIŚCI REKRUTACJA

Zapraszamy na pierwsze spotkanie! Kiedy? 20 października 2022 roku o godzinie 17:00 Gdzie? Collegium Maius, pokój 348.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na adres: findesiesliscixix@gmail.com

15 października 2022 roku ukaże się książka Rozalii Wojkiewicz spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski (nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN)

Praca uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki (grant „Preludium”), drugą nagrodę za rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki w Konkursie im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald (2020), drugą nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (2020) oraz nominację Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2020). Książka została wydana staraniem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie monografii naukowych” (Ministerstwo Edukacji i Nauki).

210. Wieczór na Harendzie

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem lub do oglądania transmisji 30 września 2022 o godz. 18:00.

Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, dr Marcin Jauksz i mgr Karol Jaworski, redaktorzy książki Wykrzesać pokrewieństwo burzy. Jana Kasprowicza drogi do wielkości dyskutują o różnych sferach aktywności literackiej poety.

Zapraszamy! Na bialskim zamku. Powieść historyczna z czasów Augusta III rękopis Józefa Ignacego Kraszewskiego

KONFERENCJA Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

 

Termin i miejsce obrad: 13-14 września 2022 roku, Wilno-Borejkowszczyzna (Litwa).

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki, Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli na temat: Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura.

 

W 2023 roku przypada jubileusz dwusetnych urodzin, a w tym roku mija sto sześćdziesiąt lat od śmierci Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli), wybitnego twórcy polskiego romantyzmu, aktywnego i niezwykle popularnego uczestnika życia kulturalnego Wileńszczyzny i Mińszczyzny połowy XIX wieku, piewcy Litwy, jednego z animatorów kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rocznice te z jednej strony zachęcają do upamiętnienia tej zasłużonej postaci, utalentowanego poety, tłumacza, dramatopisarza, autora gawęd, szkiców z podróży, z drugiej natomiast – ze względu na jego zaangażowanie w życie literackie kraju – inspirują do głębszej refleksji nad dziewiętnastowieczną kulturą Wilna i Mińska, a szerzej, Litwy i Białorusi oraz Polski i Ukrainy. Celem konferencji jest więc rozległa, wieloaspektowa analiza spuścizny Kondratowicza w jej bliskich i dalszych kontekstach, jak też refleksja nad dziedzictwem drogich mu ziem jako szczególnego pod względem językowym i literackim fenomenu kulturowego.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Dr hab. Katarzyna Kościewicz (UwB, Białystok) – Przewodnicząca
Dr Henryka Sokołowska (VDU, Wilno) – Przewodnicząca
Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB (UwB, Białystok) – Wiceprzewodnicząca
Dr Halina Turkiewicz (VDU, Wilno) – Wiceprzewodnicząca
Dr Barbara Dwilewicz (VDU, Wilno) – Sekretarz
Mgr Marek Marczak (UwB, Białystok) – Sekretarz
Mgr Helena Bakuło (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)
Mgr Renata Naumowicz (Dom Kultury Polskiej, Wilno)

 

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. Andrzej Baranow (VDU, Wilno)
Prof. Kamila Budrowska (UwB, Białystok)
Prof. Tadeusz Bujnicki (UJ, Kraków)
Prof. Elżbieta Dąbrowicz (UwB, Białystok)
Dr Irena Fedorowicz (VU, Wilno)
Prof. Halina Karaś (UW, Warszawa)
Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)
Prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok)
Prof. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM, Poznań)
Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (em. prof. IS PAN, Kraków)
Prof. Brigita Speičytė (VU, Wilno)
Dr Józef Szostakowski (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)
Dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)

W sierpniu 2022 roku ukazała się nowa książka Tomasza Sobieraja, W sieci natury i kultury. Bolesław Prus wobec dylematów światopoglądowych swojej epoki, Kraków 2022

 

Bolesław Prus był nie tylko wybitnym pisarzem, ale i oryginalnym myślicielem. To drugie jego oblicze nabiera nieoczekiwanego wydźwięku współcześnie, w sytuacji, w której świat zmaga się z wieloma problemami, począwszy od społeczno-politycznych, poprzez ekonomiczne, na kryzysie klimatycznym skończywszy. Poglądy Prusa widziane przez pryzmat nowszych języków badawczych mogą niekiedy zaskakiwać, bo ‒ choć pisarz był myślicielem antropocenu ‒ poddawał krytyce różne przejawy ludzkiego panowania nad światem i postulował harmonijne – oparte na relacjach bliskich symbiotyczności – współistnienie człowieka z naturą. Miał rozległe ambicje poznawcze, zmierzał do stworzenia wizji uniwersum, która obejmowałaby całość rzeczywistości, od atomu do kosmosu. Diagnozując dynamikę kultury nowoczesnej swoich czasów, podejmował istotne kwestie: natury, techniki, antropo- i biocentryzmu, opracowywał – zorientowany na praktykę – program społeczny, proponował oryginalne rozumienie polityki i jej mechanizmów. O tych wszystkich problemach traktuje niniejsza książka, odkrywająca nowe aspekty światopoglądu Prusa.

 

„Sobieraj […] rzetelnie i z „badawczym taktem”, przedstawił „dylematy światopoglądowe” autora Lalki, stosując strategię – co uznaję za niezbywalną wartość całej książki – która nie zawłaszcza metodologicznie idei Prusa; badacz sięga po kategorię antropcenu, aby poprzez nią ukazać pracę myśli pisarza w jej swoistych napięciach, w osobliwych splotach przeciwieństw czy ograniczeniach, a szerzej, bo przecież nie tylko o samego Prusa w niej chodzi, by uchwycić antynomie umysłu nowoczesnego W sieci natury i kultury. Bolesław Prus wobec dylematów światopoglądowych swojej epoki to monografodkrywcza, ważna i inspirująca, która wpisuje się w ideę badań „nowej humanistyki”  [z recenzji dr. hab. Ireneusza Gielaty, prof. UŚ].

KONFERENCJA Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski

 

Termin: 23.05–24.05.2022

 

 

Koło Naukowe „Cykliści & Findesiecliści” i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski, która odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

Wiedza o literaturze polskiej lat 1863–1918 pomimo licznych opracowań wciąż pełna jest luk i stąd potrzeba dalszej refleksji oraz kolejnych interpretacji. Prowadzone obecnie na gruncie historycznoliterackim próby dookreślenia niezbadanych dotąd obszarów twórczości tego okresu siłą rzeczy nie uwzględniają wszystkich godnych uwagi pisarzy i tracą z pola obserwacji istotne, intrygujące zagadnienia. Z tego powodu proponujemy przyjęcie takiej perspektywy w stosunku do literatury pozytywizmu i Młodej Polski, w której szczególna uwaga zostałaby poświęcona problematyce związanej z twórczością autorów minorum gentium, niesłusznie zapomnianym dziełom oraz pomijanym obszarom badawczym. Sądzimy, że dzięki ich uwzględnieniu będzie można powiedzieć wiele nowego o obu epokach.

 

 

OPIEKUNAMI WYDARZENIA SĄ:

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj

dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM

dr Rozalia Wojkiewicz

Sekretarze konferencji: mgr Klaudia Ataman, mgr Krzysztof Prabucki

Nokturn – Od zmierzchu do brzasku

 

13 maja 2022 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie „Nokturn od zmierzchu do brzasku”. Celem spotkania była próba rekonstrukcji rozmaitych znaczeń zjawiska nokturnu i związanych z nim zagadnień – poetyckich, malarskich, filmowych i muzycznych. Czy nokturn to obraz przestawiający mroczną scenę – bez światła? Do jakich sensów odwołują się utwory sztuk pięknych, odzwierciedlające fantastyczną atmosferę czasu po zachodzie słońca? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania, przestrzeń Collegium Maius przeobraziła się w scenę nocnej wędrówki, której uczestnicy, przekraczając granicę między dniem a wieczorem, odwiedzili poszczególne strefy nocy (szarej godziny, księżyca, snu, grozy oraz brzasku), wyposażeni w książeczkę z zadaniami konkursowymi.

Projekt znalazł się na liście zwycięskich projektów konkursu FUND_AKCJA 2022.

 

Opiekun projektu: dr Rozalia Wojkiewicz, Koło Naukowe Cykliści i Findesiecliści.