Pracują

Pracują

prof. dr hab. Tomasz Lewandowski
prof. dr hab. Tomasz Lewandowski

emerytowany pracownik

prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj

kierownik zakładu

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn

dr hab. Marek Wedemann
dr hab. Marek Wedemann

prof. UAM

dr Marcin Jauksz
dr Marcin Jauksz

dr Rozalia Wojkiewicz
dr Rozalia Wojkiewicz