Łaty na surducie

Łaty na surducie

ŁATY NA SURDUCIE to projekt, który powstał z fascynacji XIX wiekiem. Autorką koncepcji jest Rozalia Wojkiewicz, a o oprawę graficzną zadbała Aleksandra Białek-Borsuk. Zapraszamy!

 

Link do strony 

 

 

Pod patronatem ŁAT NA SURDUCIE  Rozalia Wojkiewicz oraz  Aleksandra Białek-Borsuk  zorganizowały cykl wykładów.

 

  1. 24 stycznia 2022 – spotkanie z dr hab. Magdaleną Rudkowską, prof. IBL PAN, pod tytułem: Polski hoffmanizm w XIX wieku – zbliżenia [prowadzenie: R. Wojkiewicz].
  2. 14 marca 2022 – spotkanie z dr Elizą Kącką Norwid wśród ideologii XIX wieku [prowadzenie: A. Białek-Borsuk, R. Wojkiewicz].
  3. 4 maja 2022 – spotkanie z mgr Sylwią Popławską, Zasuszone skarby z łąk, lasów i pól. XIX-wieczne zielniki, a historia, technologia i problematyka konserwacji i ochrony tego rodzaju obiektów [prowadzenie: A. Białek-Borsuk, R. Wojkiewicz].
  4. 13 czerwca 2022 – spotkanie z dr. Piotrem Szaradowskim, Czy jest miejsce na modę pomiędzy „Nocami i dniami?” [prowadzenie: A. Białek-Borsuk, R. Wojkiewicz].
  5. 22 czerwca 2022 – spotkanie z Janem Grochockim XIX wiek w historii książki: gawęda o narodzinach książki współczesnej [prowadzenie: A. Białek-Borsuk].