Dorobek zakładu

Dorobek zakładu

„Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Drogi Jana Kasprowicza do wielkości. Szkice i studia, red. R. Okulicz-Kozaryn, K. Jaworski, M. Jauksz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek dziewiętnasty wobec sztuk, red. A. Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, pomysł tomu i współredakcja A. Krawczyk, K. Karpińska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020

Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacja i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, red. M. Wedemann, A. Białek, J. Warchoł, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

„Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009