Cykliści & Findesiecliści

Cykliści & Findesiecliści

Koło Naukowe Cykliści & Findesiecliści powstało w 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunem naukowym Koła w latach 2014–2021 był dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM. Od 2021 roku funkcję tę pełni dr Rozalia Wojkiewicz.

 

Koło zrzesza wielbicieli literatury, sztuki i kultury przełomu XIX i XX wieku. Tajemnicza nazwa nawiązuje do francuskiego określenia Fin de siècle, czyli terminu odnoszącego się do zjawisk w kulturze, obyczajowości, literaturze, sztuce końca XIX wieku. Członkowie Koła są także admiratorami wycieczek rowerowych.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA C&F W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

WYBRANE SPOTKANIA LITERACKIE

  • 30.05.2022 Słowo o modzie w „Marcie” E. Orzeszkowej – spotkanie z Katarzyną Staciwą
  • 28.03.2022 Maria Dulębianka wobec źródeł
  • 10.12.2021 Wokół twórczości Lovecratfa

23–35 MAJA 2022 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA LEKTURA NIEPRZECZYTANYCH. ODKRYWANIE POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI

 

Wiedza o literaturze polskiej lat 1863–1918 pomimo licznych opracowań wciąż pełna jest luk i stąd potrzeba dalszej refleksji oraz kolejnych interpretacji. Prowadzone obecnie na gruncie historycznoliterackim próby dookreślenia niezbadanych dotąd obszarów twórczości tego okresu siłą rzeczy nie uwzględniają wszystkich godnych uwagi pisarzy i tracą z pola obserwacji istotne, intrygujące zagadnienia. Z tego powodu zaproponowaliśmy przyjęcie takiej perspektywy w stosunku do literatury pozytywizmu i Młodej Polski, w której szczególna uwaga zostałaby poświęcona problematyce związanej z twórczością autorów minorum gentium, niesłusznie zapomnianym dziełom oraz pomijanym obszarom badawczym. Sądzimy, że dzięki ich uwzględnieniu będzie można powiedzieć wiele nowego o obu epokach.

 

OPIEKUNAMI WYDARZENIA SĄ

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
dr hab. Marek Wedemann, prof. UAM
dr Rozalia Wojkiewicz

Sekretarze konferencji: mgr Klaudia Ataman, mgr Krzysztof Prabucki
Koło Naukowe Cykliści & Findesiecliści

13 maja 2022 – projekt edukacyjny  Nokturn – od zmierzchu do brzasku – nagroda w  konkursie FUND_AKCJA 2022, Fundacja UAM

 

Wydarzenie obejmujące: wykłady/prelekcje pracowników oraz doktorantów  Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Historii Sztuki UAM,  a także Muzeum Narodowego w Poznaniu, warsztaty teatralne oraz występ muzyczny artystów z Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu praz Teatru Dramatycznego w Poznaniu, warsztaty teatralne. Celem spotkania była próba rekonstrukcji rozmaitych znaczeń zjawiska nokturnu i związanych z nim zagadnień – poetyckich, malarskich, filmowych i muzycznych. Czy nokturn to obraz przestawiający mroczną scenę – bez światła? Do jakich sensów odwołują się utwory sztuk pięknych, odzwierciedlające fantastyczną atmosferę czasu po zachodzie słońca? W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania, przestrzeń Collegium Maius przeobraziło się w scenę nocnej wędrówki, której uczestnicy, przekraczając granicę między dniem a wieczorem, odwiedzą poszczególne strefy nocy (szarej godziny, księżyca, snu, grozy oraz brzasku), wyposażeni w książeczkę z zadaniami konkursowymi.  Na zwycięzców czekały wyjątkowe nagrody.

18 grudnia 2021 – Maraton czytania Kasprowicza (razem z Zakładem Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UAM oraz Stowarzyszeniem Zielona Grupa) – kilkugodzinne czytanie utworów Jana Kasprowicza

17–18 czerwca 2021 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MIĘDZY NAUKĄ I SZTUKĄ. KRYTYKA LITERACKA POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI

21 maja 2022 roku – studencko-doktorancka sesja naukowa Fantastyczny fin de siècle