ALEKSANDRA BIAŁEK-BORSUK – doktorantka w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka rozprawy magisterskiej pt. Harmonia złodziejska. Muzyczność „Wilka” i innych wczesnych utworów Marka Hłaski wobec prozy Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta, napisanej pod kierunkiem prof. Radosława Okulicz-Kozaryna. Stypendystka, autorka publikacji oraz uczestniczka i organizatorka licznych konferencji naukowych w tym dwóch edycji Dekolonizacji Collegium Maius czy Młodej Polski – Dwudziestolecia. W czasie studiów pełniła przez rok funkcję wiceprezesa, a następnie w latach 2015-2017 funkcję prezesa Koła Naukowego Cykliści & Findesiecliści. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej za osiągnięcia naukowe i pracę na rzecz Instytutu. Do jej zainteresowań badawczych należą: korespondencja sztuk, symbolizm i film niemy, dlatego rozprawę doktorską przygotowuje na temat literackich środków wyrazu w niemych adaptacjach filmowych. W kręgu jej pozostałych zainteresowań znajdują głównie rysunek i grafika, jest autorką m.in. plakatów konferencyjnych, ilustracji towarzyszących publikacjom, projektów logo oraz laureatką (I miejsce) w konkursie na stworzenie logotypu dla Teatru Granda UAM.

 

Adres e-mail: ab20800@amu.edu.pl

 

NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA, STYPENDIA

 1. I nagroda w konkursie na stworzenie logotypu dla Teatru Granda UAM, Poznań 2015.
 2. Nagroda Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej z osiągnięcia naukowe i pracę na rzecz Instytutu, UAM Poznań 2017.
 3. Członkostwo w jury XLIII Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego, UAM Poznań 2017/2018.
 4. Członkostwo w jury XLVI Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego, UAM Poznań 2020/2021.
 5. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów UAM, 2018-2020; stypendium doktoranckie, 2017 – 2021.

 

PUBLIKACJE

 1. „Ponad śnieg bielszym się stanę” Stefana Żeromskiego, czyli teatralne i filmowe ujęcia miłości przeklętej, w: W kręgu dramatu obyczajowego XIX (i XX) wieku. Żeromski i inni, „Kwartalnik Opolski” 2019, nr 2/3, s. 57-69. Wersja elektroniczna: http://otpn.uni.opole.pl/kwartalnik-opolski-2-3-2019/.
 2. Stanisław Przybyszewski i Władysław Rabski – przyjaźń i wrogość, w: Śladami Przybyszewskiego, Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego, Wągrowiec 2019, s. 45-65. Na okładce publikacji znajdują się ilustracje autorstwa doktorantki.
 3. W kręgu „Chimery”, w: Dydaktyczna szkoła doktorska, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2019, s. 99-123.
 4. „Wilk” Marka Hłaski, czyli Młoda Polska zakamuflowana (ukryte nawiązania do prozy Żeromskiego i Reymonta), „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2019, nr 14, s. 203-217.
 5. Zbrodnia somnambulika? O „Krzyku” Władysława Reymonta i „Gabinecie doktora Caligari” Roberta Wienego, w: Rejestry kultury, (seria „Perspektywy Ponowoczesności”), red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Wrocław 2019, s. 971-985.
 6. Harmonia rond – Baudelaire i Miriam, w: Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, red. Alina Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, (współred. A. Krawczyk, K. Karpińska), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020, s. 81-93.
 7. „Orka” i „Przy robocie” – motyw pracy w wybranych nowelach Władysława Reymonta, w: Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, red. M. Wedemann, A. Białek, J. Warchoł, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, s. 123-143.

 

REDAKCJA

 1. Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020 [wspólnie z Markiem Wedemannem i Joanną Warchoł].

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

 1. Kolaż z mozaiki, „Stan krytyczny” 2016, https://stankrytyczny.wordpress.com/2016/03/23/kolaz-z-mozaiki/#more-968
 2. „intima thule” – małe-wielkie światy, „Poznań poetów” 2017, s. 21. Publikacji, która ukazała się drukiem towarzyszy ilustracja autorstwa doktorantki. Wersja elektroniczna: http://www.zamekczyta.pl/poznan-poetow-joanna-mueller-intima-thule-male-wielkie-swiaty/
 3. Meteor nad Wągrowcem, „Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny – ››IKS‹‹” luty 2018, nr 2(316), Wydawnictwo Miejskie Posnania, s. 38-39. Artykuł i grafika zostały również zamieszczone na blogu historyczno-kulturalnym Wągrowiec 1381: https://wagrowiec1381.wordpress.com/2018/02/04/meteor-nad-wagrowcem/
 4. Krytyk z przełomu, „Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny – ››IKS‹‹”, styczeń 2019, nr 1(327), Wydawnictwo Miejskie Posnania, s. 44-45.

 

PUBLIKACJE GRAFICZNE

 1. Projekt graficzny logo serii Poezja i proza poznańskich polonistów opracowany na podstawie znaczka Koła Polonistów IFP autorstwa Andrzeja Wilowskiego, w: W. Kowalczyk, Nie mam wprawy w umieraniu, red. E. Biały, A. Wilowski, R. Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Poznań-Żnin 2018.
 2. Rysunek na okładce tomu Zabezpieczanie śladów. Wokół życia i twórczości Włodzimierza Odojewskiego, red. A. Przybyszewska, D. Nowakowska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018. Doktorantka jest także autorką projektu logo Archiwum Włodzimierza Odojewskiego.