JOANNA WARCHOŁ – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: logopedyczna i nauczycielska). Autorka pracy licencjackiej pt. W stronę modernistycznego uniwersum. „Melancholia” Kazimierza Tetmajera, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Sobieraja (licencjat nagrodzony I miejscem w XLIV konkursie im. Stanisława Dobrzyckiego na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką) oraz pracy magisterskiej pt. „Tak, nie zna mnie nikt!”. Dziennik intymny Marceliny Kulikowskiej, również napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Sobieraja. Prezes Koła Naukowego „Cykliści & Findesiecliści” w latach 2017-2020, współorganizatorka oraz uczestniczka konferencji ogólnopolskich i wydziałowych, stypendystka Stypendium Rektora UAM w latach 2017-2020. Jej referat pt. Meandry literatury popularnej. Na przykładzie „Anioła śmierci” Kazimierza Tetmajera nagrodzono III miejscem w XLIII konkursie im. Stanisława Dobrzyckiego na Najlepszy Referat Studencki i Pracę Licencjacką. Interesuje się literaturą, sztuką oraz krytyką literacką i artystyczną przełomu wieków XIX i XX. Rozprawę doktorską dotyczącą krytyki literackiej i artystycznej Kazimierza Tetmajera przygotowuje pod opieką naukową prof. dra hab. Tomasza Sobieraja.

Prywatnie wielbicielka kotów, smakosz kawy i kolekcjonerka skarpetek.

 

Adres e-mail: joanna.warchol@amu.edu.pl

 

PUBLIKACJE

  1. Warchoł Joanna, Raj utracony a natura w „Melancholii” Kazimierza Tetmajera [w:] Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, pod red. tejże, Marka Wedemanna, Aleksandry Białek, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2020, s. 85-104.
  2. Warchoł Joanna, Dokuczliwa cielesność. Kilka uwag o „Melancholii” Kazimierza Tetmajera, „Wiek XIX” (przyjęte do druku).
  3. Warchoł Joanna, Okruchy biografii. Dziennik intymny Marceliny Kulikowskiej (w tomie pokonferencyjnym – w przygotowaniu)

 

REDAKCJA

  1. Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, pod red. Marka Wedemanna, Aleksandry Białek i Joanny Warchoł, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2020, ISBN 978-83-65666-76-5.