KLAUDIA ATAMAN – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: logopedyczna i nauczycielska). Autorka pracy magisterskiej pt. Język, styl, forma. Pryncypia krytyczne Leona Choromańskiego w perspektywie polemiki wokół „Xiędza Fausta” Tadeusza Micińskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Okulicz-Kozaryna, za którą otrzymała trzecią nagrodę w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską za rok 2021. Prezes Koła Naukowego Cykliści & Findesiecliści, współorganizatorka oraz uczestniczka konferencji ogólnopolskich i wydziałowych. Interesuje się dekadentyzmem, krytyką literacką przełomu XIX i XX wieku, a także językiem twórców tego okresu. Rozprawę doktorską, pisaną pod opieką naukową prof. dra hab. Radosława Okulicz-Kozaryna i prof. UAM dra hab. Krzysztofa Skibskiego, przygotowuje na temat stylu dekadenckiego w ujęciu historycznoliterackim i lingwistycznym.

 

Adres e-mail: klaudia.ataman@amu.edu.pl