KAROLINA ORŁOWSKA – doktor nauk humanistycznych.  Dysertację doktorską po tytułem Muzyka i muzyczność w twórczości pierwszego pokolenia Młodej Polski. Powieści współczesne Józefa Weyssenhoffa, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Stanisława Przybyszewskiego i Cezarego Jellenty napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Okulicz-Kozaryna. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Nauczycielka języka  polskiego.  Zainteresowania badawcze: muzyka w literaturze przełomu wieków, młodopolska synteza sztuk, krytyka muzyczna drugiej połowy XIX wieku.

 

Adres e-mail: kkaarraa@interia.pl

 

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. „Odgadnąć i uzewnętrznić wielką tajemnicę (…) Chopinowskiej muzyki” – Dusze niektórych melodii. Chopin Cezarego Jellenty, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2021, nr 41.
  2. Ukryty symposion o istocie i roli sztuki dźwięku w wieku XIX i jego replika. „Syn marnotrawny” Józefa Weyssenhoffa oraz „Moment musical” Czesława Jankowskiego, [w:] Oddźwięki, odbicia, odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, red. A. Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, pomysł tomu i współredakcja A. Krawczyk, K. Karpińska Poznań 2020.
  3. W ogrodzie szczęśliwości. Topos locus amoenus w „Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego, Dekolonizacja Collegium Maius, red. Wedemanna, A. Białek, J. Warchoł, Poznań 2020.
  4. Echa modernistycznego kultu muzyki na prowincji. „Fermenty” Władysława Stanisława Reymonta, [w:] „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017.
  5. Chopinowski impuls. „Dzienniki” Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 27.
  6. „Wszystko bowiem teraz było fin-de-siècle!” Panorama społeczna i kulturowa końca XIX wieku na podstawie powieści „Fin-de-siècle’istka” Gabrieli Zapolskiej, „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Fin de siecle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków” 2015, nr 10.

 

WSPÓŁREDAKCJA TOMU

  1. Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek dziewiętnasty wobec sztuk, red. A. Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, pomysł tomu i współredakcja A. Krawczyk, K. Karpińska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020.