MATEUSZ BOURKANE – urodzony w roku 1977, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Publikacje: między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Polonistyce”, „Akancie”, „Frazie”, „W drodze”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” oraz książkach zbiorowych. Główne zainteresowania: eseistyka filozoficzna Stanisława Przybyszewskiego, twórczość Stanisława Wyspiańskiego, polska powieść historyczna w XIX i XX wieku (tu zwłaszcza Rok 1794 Władysława Reymonta), pisarstwo J. R. R. Tolkiena.

 

Adres e-mail: gilgalad@amu.edu.pl

 

PUBLIKACJE 

 1. M. Bourkane, Jakie wartości, zawarte w literaturze, należy przekazać następnym pokoleniom jako najcenniejsze dziedzictwo? (praca maturalna), „Koniński Kurier Oświatowy” 1996, nr 9, s. 10-12.
 2. M. Bourkane, Poezja dla niewielu, „Akant” 2001, nr 13, s. 36.
 3. M. Bourkane, Kwintet nostalgiczny (recenzja „Zimy” Andrzeja Stasiuka), „Akant” 2002, nr 3, s. 44.
 4. M. Bourkane, Zodiakalny Eros (recenzja „Dwunastu miłosnych miesięcy” Stefana Pastuszewskiego), „Fraza” 2002, nr 1-2, s. 295-296.
 5. M. Bourkane, Wypowiedź poświęcona poecie Włodzimierzowi Marczewskiemu w rubryce Mniej oświetlona strona Parnasu, „Akant” 2002, nr 6, s. 34.
 6. M. Bourkane, Ucieczka w przyjemność (recenzja „Heroiny” Tomasza Piątka), „Akant” 2002, nr 9, s. 34.
 7. M. Bourkane, Senne transgresje (recenzja „Linii nocnej” Jerzego Sosnowskiego), „Akant” 2002, nr 12, s. 35.
 8. M. Bourkane, Literatura i obowiązki, „Akant” 2003, nr 2, s. 22.
 9. M. Bourkane, Pochwała życia i koloru (recenzja „Pigmentu” Grzegorza Strumyka), „Akant” 2003, nr 4, s. 22.
 10. M. Bourkane, Eskalacja banału (recenzja „Złotego pelikana” Stefana Chwina), „Akant” 2003, nr 9, s. 47.
 11. M. Bourkane, „Rozmowa umarłych” Norwida wobec tradycji dialogu elizejskiego, [w:] Od Carrolla do Norwida, wybór i oprac. J. Borowczyk, Z. Przychodniak, P. Śliwiński, Poznań 2003, s. 113-123.
 12. M. Bourkane, Niepokój i wydziedziczenie, „Akant” 2003, nr 13, s. 38.
 13. M. Bourkane, Narracja o narracji (recenzja „Trybów” Magdaleny Tulli), „Akant” 2004, nr 3, s. 40.
 14. M. Bourkane, Tryptyk tanatologiczny (recenzja „Bagna” Tomasza Piątka), „Akant” 2004, nr 9, s. 47.
 15. M. Bourkane, Pejzaże melancholii (recenzja „Jadąc do Babadag” Andrzeja Stasiuka), „Akant” 2005, nr 3, s. 36.
 16. M. Bourkane, Stanisław Przybyszewski wobec wybranych aspektów filozofii genezyjskiej Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3, s. 67-88.
 17. M. Bourkane, Recenzja książki Krystyny Kralkowskiej-Gątkowskiej pt. „Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej”, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3, s. 255-257.
 18. M. Bourkane, Świat upamiętniony (recenzja „Bocianów nad powiatem” Piotra Szewca), „Akant” 2006, nr 1, s. 37.
 19. M. Bourkane, Noblowska rocznica, „Życie Uniwersyteckie” 2006, nr 1, s. 19.
 20. M. Bourkane, Staropolskie kroniki jako tworzywo rapsodów historycznych Stanisława Wyspiańskiego, w: O historyczności, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Poznań 2006, s. 239-250.
 21. M. Bourkane, Egzystencjalna konfesja (recenzja „Traktatu o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego), „Akant” 2007, nr 6, s. 46.
 22. M. Bourkane, Czy Chrystus zawitał do Śródziemia?, „W drodze” 2008, nr 4, s. 31-36.
 23. M. Bourkane, Nieudany autoportret podróżny (recenzja „Biegunów” Olgi Tokarczuk), „Akant” 2008, nr 4, s. 47.
 24. M. Bourkane, Miniatury pamięci (recenzja „Fabuł przerwanych” Michała Głowińskiego), „Akant” 2008, nr 13, s. 41.
 25. M. Bourkane, Czy epopeja? Rapsody Stanisława Wyspiańskiego w perspektywie genologicznej, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul, Kraków 2008, s. 75-84.
 26. M. Bourkane, Balzac nieco uproszczony (recenzja „Balzakianów” Jacka Dehnela), „Solecki Peryskop” 2009, nr 8, s. 17.
 27. M. Bourkane, O kilku genezyjskich tropach w rapsodach Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009, s. 191-201.
 28. M. Bourkane, Rapsody Stanisława Wyspiańskiego wobec dziedzictwa krakowskiej szkoły historycznej, [w:] Przemyśleć wszystko. Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009, s. 209-221.
 29. M. Bourkane, O klasycyzmie Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, pod red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 429-442.
 30. M. Bourkane, Olśnienia dni powszednich (recenzja „Chamowa” Mirona Białoszewskiego), „Akant” 2010, nr 3, s. 33.
 31. M. Bourkane, Sztuka i artyści w „Mirtali” Elizy Orzeszkowej, „Polonistyka” 2010, nr 10, s. 51-54.
 32. M. Bourkane, Nietzscheańskie aspekty dziejów w rapsodach Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 191-201.
 33. M. Bourkane, Dziejowe fabuły i dyskursy (recenzja książki Macieja Nowaka „Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska”, Lublin 2009), „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3, s. 235-237.
 34. M. Bourkane, „Tam nasz początek”. Młoda Polska w lekturze Czesława Miłosza, „Polonistyka” 2012, nr 3, s. 6-9.
 35. M. Bourkane, Senne życie kamieni. O „Posągach” Bogusława Adamowicza, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. I, pod red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 185-193.
 36. M. Bourkane, Powieść historyczna w poglądach Stanisława Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski – (M. Bourkane, ko)repetycje, t. II, pod red. T. Mizerkiewicza, A. Skrendy, K. Uniłowskiego, Katowice 2013, s. 207-217.
 37. M. Bourkane, Nieznany list Marii Komornickiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 21 (41), s. 189-196.