SONIA SZYMAŃSKA – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Absolwentka poznańskiej polonistyki oraz Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; w latach 1999–2000 stypendystka Prezesa Rady Ministrów, w 2005 roku wyróżniona Nagrodą dla Najlepszej Absolwentki Instytutu Filologii Polskiej UAM. Pracę magisterską W powieściowym kręgu Pana Tadeusza obroniła w 2006 roku w Zakładzie Romantyzmu, a rozprawę doktorską Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean w 2011 roku w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadziła konwersatoria z historii literatury polskiej XIX wieku oraz zajęcia z literatury w programie International Baccalaureate. Nauczyciel polonista, a od 2012 roku egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obecnie bibliotekarz, moderator w projekcie Instytutu Książki i MKiDN Dyskusyjne Kluby Książki. Od 2019 roku członek Poznańskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Interesuje się literaturą i kulturą polską przełomu XIX i XX wieku.

 

Adres e-mail: sonia-j@wp.pl

 

PUBLIKACJE

 1. S. Szymańska, Portret Królowej Jadwigi według „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, w: Wyrazić niewyrażalne. Niewyrażalność jako problem poetyki: retoryka przemilczeń, tabu, konwencji itp., red. A. Klepaczko, A. Krupska-Perek, Łódź 2006.
 2. S. Szymańska, Nie tylko pagórki leśne i łąki zielone – czyli o pojedynku E. Orzeszkowej z A. Mickiewiczem, w: Wobec romantyzmu, pod red. J. Klausa-Wartacz,, A. Skowron, K. Ruta, Poznań 2007.
 3. S. Szymańska, Brazylijska podróż Adolfa Dygasińskiego w korespondencji i fotografii, w: Między językiem a wizualnością, pod red. M. Bednarek, M. Junkiert, J. Klausa-Wartacz, Poznań 2008.
 4. S. Szymańska, Obecny wśród nieobecnych. O Prusowskim proteście przeciw polityce milczenia, w: Homo Politicus. Polityczne aspekty literatury, języka teatru i filmu, red. M. Junkiert, L. Marzec, P. Michalska, A. Pytlewska, Poznań 2009.
 5. S. Szymańska, Mit i mimesis. Kreacja przestrzeni miejskiej w powieściach, w: Sztuka kapitał kulturowy polskich miast, red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Poznań 2010.
 6. S. Szymańska, O maturze w systemie IB, „Język Polski w Liceum”, 2007/2008, nr 4.
 7. S. Szymańska, Lektura obrazu – lektura pisma. Cel – poznanie jako integracja, „Język Polski w Liceum”, 2008/2009, nr 2.
 8. S. Szymańska, Internetowe układanki, „Język Polski w Liceum”, 2008/2009, nr 4.
 9. S. Szymańska, Wiedzieć, co i jak pisać. Extended Essay w programie Matury Międzynarodowej, „Język Polski w Liceum” 2009/2010, nr 2.
 10. S. Szymańska, Próbna matura i „-izmy” – komentarz do filozoficznych kontekstów próbnej matury z języka polskiego w 2007 roku, „Zeszyty Filozoficzne” nr 14-15, Poznań 2009.
 11. S. Szymańska, Symfonia czasu. Wiersze uczniów, absolwentów i przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, wybór i opracowanie M. Prywer, A. Nowak, A. Fechner, S. Jarota, Poznań 2009.
 12. S. Szymańska, O obecności literackiego obrazu komunistycznego terroru w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w: Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauka a literaturą, red. K. Brzechczyn, Poznań 2009.
 13. S. Szymańska, Creative assignment in IB Diploma Programme, czyli Praca kreacyjna jako element Matury Międzynarodowej, w: Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
 14. S. Szymańska, Spotkanie z Obcym. Doświadczenie nowoczesności w tekstach o emigracji bralizyjskiej przełomu XIX i XX wieku, w: Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności, red. J. Klausa-Wartacz, A. Cieślak, Poznań 2012.
 15. S. Szymańska, Władysława Reymonta myśli o emigracji, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017.
 16. S. Szymańska, Książka: Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean, Poznań 2017.
 17. S. Szymańska, O muzyczności, pieśniach i piosenkach w baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, w: Oddźwięki, odbicia, odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, Poznań 2020.
 18. S. Szymańska, Wartości „Przedwiośnia” Żeromskiego wobec dyskusji wokół Narodowego Czytania w 2018 roku, w: W kierunku diagnozy współczesnego społeczeństwa. Studia z wybranych obszarów badawczych, red. J. Bartoszewski, K. Kowalik, Opole 2020.