AGNIESZKA SELL – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Autorka pracy licencjackiej Estetyka gotycka w dramatach Dagny Juel Przybyszewskiej (I nagroda w konkursie na najlepszą pracę licencjacką Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz rozprawy magisterskiej pt. Reymont, „Wampir” i modne bzdury (Grand Prix w konkursie na najlepszą pracę magisterską Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Lewandowskiego.

 

Adres e-mail: agnieszka.sell@gmail.com

 

PUBLIKACJE

  1. A. Sell, Spotkanie w Londynie. „Wampir” Władysława Stanisława Reymonta i „Wampir” Johna Polidoriego, „Podteksty” 2014, nr 1.
  2. A. Sell, „Herr Kaplan, ich habe keinen Wortschatz” – o trzech sztukach teatralnych Else Lasker-Schüler, „Miasteczko Poznań” 2014, nr 1–2.
  3. A. Sell, Czyj to rewolwer? Historia fragmentu z pamiętnika Edvarda Muncha, [w:] Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szejnert, Łódź 2015.
  4. A. Sell, Lęki i fascynacje społeczeństwa fin de siècle’u w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta, Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2016.
  5. A. Sell, Poe – Hansson – Przybyszewski. The Wandering „Imp of the Perverse”, „Maska” 2016, nr 28.
  6. A. Sell, Estetyka gotycka w dramatach Dagny Juel Przybyszewskiej, „Acta Humana” 2016, nr 6.
  7. A. Sell, „Sita” Jana Kasprowicza – (nie)jednoznaczne zwycięstwo miłości, „Wiek XIX” 2016, t. LI, nr IX.

 

REDAKCJA NAUKOWA

  1. „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą̨ i formą, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Wedemann, M. Bourkane, A. Sell, Poznań 2017.