PATRYCJA MAZUR – ukończyła filologię polską (studia I i II stopnia) oraz indologię (studia I stopnia) na UAM. Autorka pracy licencjackiej Prastara mądrość indyjska w „Sonetach wedyckich” Antoniego Langego oraz pracy magisterskiej Pieśń jako siła kreacyjna. „Lotos” Jerzego Żuławskiego wobec tradycji staroindyjskiej (II nagroda w kategorii prac literaturoznawczych w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską WFPiK UAM) napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Okulicz-Kozaryna, a także pracy licencjackiej Polskie parafrazy hymnu wedyjskiego Nāsadīya sūkta końca XIX i XX wieku napisanej na kierunku indologia (opiekunem pracy był prof. dr hab. Sven Sellmer).

 

Adres e-mail: patmaz@amu.edu.pl

 

PUBLIKACJE

  1. P. Mazur, „Lecz nade wszystko tajne jest oblicze duszy…” Indyjskie inspiracje w Lotosie Jerzego Żuławskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2019, nr 2.

 

NAGRODY

  1. II nagroda w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską roku 2018 w kategorii prac literaturoznawczych (2019).
  2. II nagroda w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Literatura pamięci. Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania” (2014).
  3. Laureatka X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Niepodlegli nicości. Ryszard Krynicki i jego poezja” (2013).
  4. Laureatka IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Esej „Marcin Świetlicki – poezja naszego czasu” (2012).
  5. Finalistka ogólnopolskiego historyczno-literackiego konkursu „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza” (2012)

 

INNE

Członkostwo w jury XLIV (2018/2019) i XLV (2019/2020) Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego, UAM Poznań.