WIKTORIA STOSZEK – autorka pracy magisterskiej pt. Spowiedź XIX wieku. O poemacie Roman Zero Włodzimierza Stebelskiego, napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Wiesława Ratajczaka, obronionej w 2016 roku. Naukowo zainteresowana poezją polską i ukraińską II połowy XIX wieku, krytyką literacką, socjologią literatury i teorią mediów.

 

Adres e-mail: wstoszek@wp.pl