MAREK WEDEMANN, prof. UAM; historyk literatury; absolwent poznańskiej polonistyki; pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Polskiej UAM od 1 marca 1990; stopień magistra: 29 czerwca 1990 (praca magisterska pt. „On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji” Tadeusza Nalepińskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Galstera); stopień naukowy doktora: 30 czerwca 1999 (praca doktorska pt. «Wyzwoleniec z ciężkich robót». Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim przed rokiem 1900 – promotor prof. dr hab. Tomasz Lewandowski); kolokwium habilitacyjne: 5 listopada 2014 (na temat «Epos w guście Ariosta». O ariostyczności „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza); nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej – 22 września 2011; nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 27 września 2021; członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu (lata 2008-2014), Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego (od 9 lipca 2012) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza (od 29 września 2018); opiekun Koła Naukowego „Cykliści & Findesiecliści” (od 7 stycznia 2014).

 

Adres e-mail: marek.wedemann@amu.edu.pl

 

PUBLIKACJE

 1. Zrozumienie podróży [rec. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, przeł. Henryk Cywiński (właśc. Grzegorz Przebinda), Wydawnictwo Wolne Pismo „Most”, Warszawa 1988], „Czas Kultury” 1989, nr 8, s. 81-82.
 2. Kręgi na wodzie [reportaż o poszukiwaniu grobów mieszkańców Suwalszczyzny uprowadzonych przez NKWD w lipcu 1945 roku], „Czas Kultury” 1989, nr 11/12, s. 46-51.
 3. Zmienić krwiobieg [rozmowa z Redaktorem Jerzym Giedroyciem], „Czas Kultury” 1991, nr 3/4, s. 4-7.
 4. Powrót na rozstaje [relacja z „Podróży na Wschód” – przedsięwzięcia parateatralnego Fundacji „Pogranicze”], „Czas Kultury” 1991, nr 5, s. 39-41.
 5. Nieobecność Zdziechowskiego [wstęp do: Marian Zdziechowski, Apokaliptyzm rosyjski, przeł. z franc. Renata Wilgosiewicz], „Czas Kultury” 1992, nr 7, s.104-108.
 6. Człowiek, którego nie ma [esej], „Czas Kultury” 1993, nr 4, s. 24-29 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 7. Tadeusza Nalepińskiego „On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji”, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 2, s. 69-83.
 8. Tajemnica Zimowego Pałacu [wstęp do: Stanisław Brzozowski, Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej], „Czas Kultury” 1996, nr 2, s. 88-90.
 9. Niebo czy literatura? Odwrócenia i odwroty Marcina Świetlickiego, „Czas Kultury” 1996, nr 3, s. 4-7.
 10. Biedny chrześcijanin czyta „Frondę”, Czas Kultury” 1997, nr 1, s. 7-9.
 11. „Vėlinės” ir „Broliai Karamazovai”. Mariano Zdziechowskio lyginamoji interpretacija [Dziady Bracia Karamazow w porównawczej interpretacji Mariana Zdziechowskiego], przeł. Skirmantė Ramanauskaitė, „Naujoji Romuva” 1997, nr 1/2, s. 23-26.
 12. „Beniowski” Henryka Sienkiewicza, w: Na pozytywistycznej niwie [Prace ofiarowane Profesorowi Edwardowi Pieścikowskiemu], red. Tomasz Lewandowski, Tomasz Sobieraj, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2002, s. 129-145.
 13. Kozacki Orlando. Pierwiastki ariostyczne w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, w: O historyczności, red. Katarzyna Meller, Krzysztof Trybuś, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 211-222.
 14. Sienkiewicz i Brandes, w: Henryk Sienkiewicz. W stulecie Nagrody Nobla, red. Tomasz Lewandowski, Witold Maciejewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 51-84.
 15. Gdzie leży Beresteczko? Kresy na mapie, w: Kresy-dekonstrukcja, red. Krzysztof Trybuś, Jerzy Kałążny, Radosław Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2007, s. 11-35.
 16. Wyspiański i Dmowski: lektura wzajemna, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 84, s. 44-53.
 17. Ząb Skrzetuskiego, albo Sienkiewiczowski «dar logicznego odtwarzania», w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 195-202.
 18. Wyspiański – Dmowski: lektura wzajemna, w: Narracje o Polsce, red. Bartosz Korzeniewski, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 51-70.
 19. „Hamlet” Wyspiańskiego czy Szekspira?, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Mateusz Bourkane, Michał Haake, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2009, s. 39-47.
 20. Zobrazować niewidzialne. Symbolika religijna w „Oczach szeroko zamkniętych” Stanleya Kubricka, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. 5, red. ks. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 469-485.
 21. Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 284 ss.
 22. «Kresy wielkie, strażnicze»? O degradacji pewnego ideału, „Actum” R. 3/4: 2011/2012, s. 24-31.
 23. Znikający punkt zwrotny. Piotra Chmielowskiego kłopoty z periodyzacją „najnowszej literatury polskiej”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, nr 19, s. 47-59.
 24. «Książka nieufności». O „Rosji” Czesława Miłosza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, nr 20, s. 151-166.
 25. Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski, „Porównania” 2012, nr 10, s. 23-37.
 26. «Epos w guście Ariosta». O ariostyczności „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 250 ss.
 27. «Moralny sens historii». Portret kanclerza Ossolińskiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, w: Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. Radosław Okulicz-Kozaryn, Mateusz Bourkane, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013, s. 163-181.
 28. Józef Kallenbach, Przygoda bibliotekarza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 7: 2014, s. 427-434 [opracowanie i edycja; współautor: Józef Malinowski].
 29. „Tradycje o Mohorcie” jako składnik biografii mitycznej księcia Józefa Poniatowskiego, w: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, red. Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014, s. 132-146.
 30. «Miało to być na tle powstania polskiego». „Selim Mirza” Henryka Sienkiewicza, w: Sienkiewicz z innej strony, red. Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 17-38.
 31. Niebo czy literatura? Odwrócenia i odwroty Marcina Świetlickiego, w: 30/30. Literatura najnowsza według „Czasu Kultury” (1985-2015), red. Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Biblioteka Czasu Kultury, Poznań 2015, s. 142-151.
 32. Niezłomność. O «konserwatyzmie» Henryka Sienkiewicza (na przykładzie „Niewoli tatarskiej”), w: W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918, red. Maciej Gloger, Wiesław Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 73-92.
 33. „Bohunowie” i „Kmicice” – sienkiewiczowscy bohaterowie konspiracji antysowieckiej, w: Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny, red. Maciej Gloger, Ryszard Koziołek, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, s. 381-395.
 34. Powrót z zaświatów – ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, nr 28, s. 167-181.
 35. Between a Colony and an Empire. Miłosz and Dostoyevsky, w: Comparisons and Discourses. Essays on Comparative Literature and Theory, red. Emilia Kledzik, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, 2017, s. 153-164.
 36. Krzywe zwierciadło recepcji. Niezamierzone parodie „Ogniem i mieczem”, w: Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza, red. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Zdzisława Mokranowska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2017, s. 209-223.
 37. Okruchy epopei. Władysław Reymont o prześladowaniu unitów pod panowaniem rosyjskim, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. Mateusz Bourkane, Radosław Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Sell, Marek Wedemann, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 249-262.
 38. Gdzie rozgrywa się akcja „Dzieci szatana” Stanisława Przybyszewskiego?, w: Marek Wedemann, Aleksandra Białek, Śladami Przybyszewskiego, Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego, Wągrowiec 2019, s. 3-43.
 39. Ironiczność idylli albo Ile kosztuje raj? (tytułem wstępu), w: Dekolonizacja Collegium Maius. Interpretacje i reinterpretacje wystroju dawnej siedziby pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, red. Marek Wedemann, Aleksandra Białek, Joanna Warchoł, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, s. 7-17 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 40. „Ja nie opisuję”. Opis w poglądach estetycznych i praktyce pisarskiej Stanisława Przybyszewskiego, „Forum Poetyki / Forum of Poetics” 2020, nr 20, s. 50-61.
 41. Gdzie rozgrywa się akcja „Dzieci szatana” Stanisława Przybyszewskiego? Destrukcja i rekonstrukcja świata przedstawionego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2021, nr 41, s. 351-392.

 

UDZIAŁ W GRANTACH

 1. Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa), 0031/FNiTP/H11/80/2011, NPRH, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2017; wykonawca
 2. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania, 2012/06/A/HS2/00252, NCN, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2013-2019; wykonawca
 3. Polemika (krytyczno)literacka w Polsce – między studium przypadku a historią literatury. Edycje krytyczne, 11H 16 013184, NPRH „Dziedzictwo narodowe”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2022; wykonawca