MARCIN JAUKSZ – literaturoznawca i filmoznawca. W 2010 r. obronił rozprawę doktorską Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego, nagrodzoną w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 r. i opublikowaną cztery lata później przez wydawnictwo Universitas. Interesuje się psychologizmem w prozie późnego wieku XIX i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji dzieła literackiego, adaptacjami dzieł romantycznych, realistycznych i modernistycznych oraz komiksowymi i filmowymi  fabułami o dojrzewaniu na progu XXI stulecia. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2009 w Zwierzyńcu, stypendysta rządu francuskiego w latach 2008-2009 oraz programu Fulbright w latach 2018-2019, od 2022 roku – dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło”; publikował między innymi w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”.

 

Adres e-mail: marcin.jauksz@amu.edu.pl