ROZALIA WOJKIEWICZ – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawę doktorską W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku. Praca uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki (grant „Preludium”), drugą nagrodę za rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki w Konkursie im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald (2020), drugą nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (2020) oraz nominację Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do Nagrody  Prezesa Rady Ministrów (2020).  Laureatka stypendium im. Anny Stadnickiej i nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2021). Pełni funkcję sekretarza redakcji „Wieku XIX”. Od 2021 roku opiekunka Koła Naukowego Cykliści & Findesiecliści. Autorka książki W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022) wydanej staraniem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie Monografii Naukowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Książka otrzymała nominację do Nagrody im. Jana Długosza (2023).

 

Adres e-mail: rozalia.wojkiewicz@amu.edu.pl