TOMASZ SOBIERAJ – ur. w 1970 r. w Poznaniu, absolwent filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, literaturoznawca, profesor zwyczajny, od 2020 roku kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Opublikował dwanaście monografii naukowych: O prozie Mariana Gawalewicza, 1999; Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, 2004; Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”, 2008; Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki, 2012; Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice, 2014; W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego, 2015 (we współautorstwie z Tadeuszem Budrewiczem); Stanisław Brzozowski. Przybliżenia, 2016; Pozytywistyczne dylematy. Szkice o problemach literatury, filozofii i nauki, 2016; Między konwencją a innowacją. Szkice o polskim dramacie i teatrze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, 2018; Stanisław Tarnowski. Szkice do portretu, 2019 (we współautorstwie z Aleksandrą Kosicką-Pajewską); Artysta, sztuka i społeczeństwo. Spory i polemiki wokół „Confiteor” Stanisława Przybyszewskiego, 2019; Między naturą a kulturą. Bolesław Prus wobec dylematów światopoglądowych swojej epoki, 2022. Przygotował edycję krytyczną Emancypantek Prusa, wydał – przy współudziale Marty Barańskiej i Macieja Glogera – dwie antologie: Publicystyka kulturalna wczesnego pozytywizmu polskiego (2016) i Pozytywizmy u progu XX wieku. Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficzne (2018). Jest ponadto autorem ponad stu trzydziestu prac naukowych. Jego główne zainteresowania badawcze to: historia powieści polskiej i obcej, krytyka literacka i teatralna, problemy pozytywizmu, związki literatury z naukami przyrodniczymi, humanistyka środowiskowa.

 

Adres e-mail: lotario@amu.edu.pl