WIESŁAW RATAJCZAK — historyk literatury, badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku, profesor w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską UAM, wykładowca teorii i historii kultury na UAP, a także autor podręczników oraz scenariuszy teatralnych i telewizyjnych.

Opublikował książki: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (200 ), Słownik motywów literackich (2006), Literatura polska XIX wieku (2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (2010), „Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem”. Myśl społeczno-polityczna młodych konserwatystów warszawskich ich adherentów 1876–1918. Antologia publicystyki (wspólnie z Maciejem Glogerem, 2018), Spor o Conrada 1945–1948 (2018), Ocalone, nieuśmierzone… O twórczości Włodzimierza Odojewskiego (wspólnie z Jolantą Nawrot, 2019). Był współredaktorem licznych tomów zbiorowych, m.in.: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (2006), Norwid — artysta (2010), W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876–1918 (2015), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematow XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (2016), Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny. W stulecie odzyskania niepodległości (2021).

 

Adres e-mail: wieslaw.ratajczak@amu.edu.pl